Kontaktet

Rreth Nesh

Fem Magazinë është media online që i dedikohet femrave. Mision yni është që për lexuesit tanë, të ofrojmë përmbajtje cilësore dhe me vlera profesionale.

Fem Magazinë është dritare për informacionet që lidhen me femrat dhe për femrat. Gjithashtu mision yni është fuquzimi i pozitës së gruas dhe avancimi i rolit të saj në shoqëri.

Kontaktet

Telefon: +383 49 720 033

Email: info@fem.local

Per ceshtjet rreth marketingut na shkruani