Sido që të jetë, armiqësia është toksike. Megjithëse çdo përbërës i armiqësisë mund të dëmtojë mirëqenien tonë psikologjike dhe fizike, studimi i ri ka zbuluar se armiqwsia kronike (cinizmi) vë më shumë tendosje në sistemin kardiovaskular sesa përbërësit “emocionalw” dhe “sjellja” tek armiqësia. Këto zbulime të studimit u botuan së fundmi në revistën Psychophysiology.

Ky studim synonte të ekzaminonte marrëdhëniet midis tre përbërësve kryesorë të armiqësisë (sjellje, njohje dhe emocione) dhe reaktivitetin kardiovaskular në përgjigje të ekspozimit të përsëritur ndaj stresit akut.

Autorja e parë e këtij studimi Alexandra Tyra është një kandidate për doktoraturë në psikologji dhe neuroshkencë në Universitetin Baylor. Autori Annie Ginty është një profesor asistent i psikologjisë dhe neuroshkencës në BU dhe studiues kryesor në Laboratorin Mjekësor të Sjelljes.

Si një themel për kërkimin e tyre, Tyra dhe kolegët shfrytëzuan të dhënat e mbledhura më parë nga Pittsburgh Cold Study 3 (PCS3), kryer nga 2008-2011 nga Laboratori i Universitetit Carnegie Mellon për Studimin e Stresit, Imunitetit dhe Sëmundjeve.

Secili nga 169 pjesëmarrësit në studimin e fundit tw 2020-ws të udhëhequr nga Baylor vizitoi dy herë laboratorin për të kryer Testet e Stresit Social të Trierit (TSST) të përbërë nga një bazë fillestare 20 minutëshe dhe një test stresi psikologjik 15 minutësh. Seancat laboratorike ishin të ndara ndërmjet përafërsisht shtatë javë. Ritmi i zemrës dhe presioni sistolik / diastolik i secilit pjesëmarrës u monitorua dhe regjistrua gjatë vlerësimeve të TSST, reaktiviteti kardiovaskular është llogaritur veçmas.

Pjesëmarrësit gjithashtu përfunduan një version të modifikuar me 20 artikuj të Shkallës së Armiqësisë Cook – Medley, e cila mat përbërësit e sjelljes, njohjes dhe emocionale të armiqësisë.

Pas kontrollit për ndryshoret, rezultatet treguan se armiqësia më e madhe njohëse (cinizmi) u shoqërua me reaktivitet kardiovaskular gjatë vizitës së parë në laborator dhe mungesës së zakonit në stresin akut të përsëritur midis vizitave në laborator.

Bazuar në këto gjetje, Tyra konkludoni: “Armiqësia cinike është një rrugë e mundshme drejt sëmundjeve kardiovaskulare”.

Burimi: Tirana Post